Rreth poezisë së Alma Jakut

Si e dallojmë që një ligjërim me vargje të rimuara, me asonanca apo të lira është poezi, art? Përkufizimet ndihmojnë, por deri në njëfarë pike. Në fu

Read More