E përhumbur

S’di unë më shkru poezi se me dëshirë do ta shkruaja një për ty. Për faktin se as dashurinë nuk dij ta përshkruaj aq mirë sa e meriton ti, prandaj kot

Read More

Xhonit

Kanë kaluar gjashtë muaj që nga koha kur për herë të fundit të kemi parë Xhon. Fëmijët janë rritur. Sikur t'i shihje! Janë një mrekulli e vërtetë. Vik

Read More

Lazer Stani: Koha për nuse

Vdekja është fundi, i shuan shpresat e kësaj jete. Për jetën tjetër, atë të pasosurën, nuk guxonte të mendonte, edhe pse besonte, lutej, festonte të g

Read More