Thënie

“I have a dream”

Më 28 gusht 1963, Martin Luther King Jr. mbajti një fjalim të pavdekshm para një turmë me mbi 200,000 njerëz që ishin mbledhur për Marshimin në Uashington DC, tashmë historik, për të kërkuar fundin e ndarjes racore, si dhe barazi në punë e të drejtat civile në SHBA. “I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.” “Kam një ëndërr që 4 fëmijët e mi një ditë do të jetojnë në një komb, ku nuk do të gjykohen nga ngjyra e lëkurës, por nga përmbajtja e karakterit të tyre”! – është citimi më e njohur i fjalimit të tij