Vargje ditore

”Mall kem me pas për ty… Kosovë” – Albin Mehmeti

Mall kem me pas
Nji kangë t’bukur me ni

Jo,
Kangë dashtunie
Se çka ka me na vy kanga e dashtunisë
Kur s’kem me pas kuj dashtuni me i dhanë

Jo,
As kangë trimnie
As kangë himnizimi për atmen
Eh… çka na vyjnë kangët për atmen
Kur s’ka kush ma atmen me dashtë

Malli ka me na marrë
Me e ni atë za të fëmive n’udhët tona
Atë melodi t’amël që gjithnji asht ni

Me të ndërtu ashtu qysh andrruem
E me të pa të lulëzueme
Mall kem me pas për ty…
Kosovë

Albin Mehmeti /GazetaLetrare.com